loader image

Cách chinh phục Hang Sơn Đoòng

Vị trí

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Vĩ độ 17 ° N và Kinh độ 106 °

Làm sao để đến đây

Cách duy nhất để đến được Hang Sơn Đoòng chính là tham gia chuyến Thám hiểm Sơn Đoòng kéo dài 4 ngày 3 đêm do Oxalis Adventure tổ chức theo lịch trình cố định dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, hướng dẫn viên an toàn & người địa phương.