loader image

Khám phá

Chương trình thám hiểm hang động Việt Nam 2020 của Đội thám hiểm hang động Anh-Việt tại Quảng Bình

Chuyến thám hiểm hang động đến Quảng Bình năm 2020 đã thành công tốt đẹp mặc dù còn một số khó khăn. Trong tổng...

Khám phá Sơn Đoòng 2009

Phát hiện và thám hiểm Hành trình tìm ra hang động lớn nhất thế giới bắt nguồn từ một người đàn ông người địa phương...